திராவிட கழக தலைவர் கி வீரமணி

தோத்திடுவோம்னு பயமா? அதுக்குள்ள ஒப்பாரி வைக்கறாங்க ; ஐயோ பாவம்… BJP வேட்பாளர்கள் மீது கி.வீரமணி சாடல்!

தோத்திடுவோம்னு பயமா? அதுக்குள்ள ஒப்பாரி வைக்கறாங்க ; ஐயோ பாவம்… BJP வேட்பாளர்கள் மீது கி.வீரமணி சாடல்! திராவிட கழகத்…