நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் செந்தில்குமார்

மருத்துவக் கல்லூரி மாணவருக்கு உதவிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்…

தருமபுரி: தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இறுதியாண்டு பயிலும் மாணவருக்கு இறுதியாண்டு கட்டணத்தை செலுத்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் செந்தில்குமார்…