பசு நெய் vs எருமை நெய்

பசு நெய் Vs எருமை நெய்: இரண்டில் எது சிறந்தது…???

நெய் சரியான அளவில் உட்கொண்டால், ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது என்று கூறப்படுகிறது. அதனால்தான் இதை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளவும், வெறும் வயிற்றில்…