மகாலக்ஷ்மி

‘பூமியில் சொர்க்கம்… நான் கண்டுப்பிடித்துவிட்டேன்’ – மகாலக்ஷ்மியால் திணறிப்போன ரவீந்தர் பகிர்ந்த போட்டோ..!

மகாலக்ஷ்மியுடன் படுநெருக்கமாக இருக்கும் போட்டோவை ஷேர் செய்து திணறடித்துள்ளார் ரவீந்தர். மகாலக்ஷ்மியுடன் படுநெருக்கமாக இருக்கும் போட்டோவை ஷேர் செய்து திணறடித்துள்ளார்…