மது அருந்தத் தடை

‘வெப்பநிலை செய்தி’ போல… அடிக்கடி வரும் உயிரிழப்பு செய்திகள் ; நிரந்தர தீர்வுக்கு இதுதான் வழி… தமிழக அரசுக்கு வானதி யோசனை!!

சுற்றுலா இடங்களில் பாதுகாப்பு, அடிப்படை வசதிகளை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும், சுற்றுலா இடங்களில் மதுவுக்கு தடை விதிக்க…