மருத்துவர்கள் பரிந்துரை

டோலோ மாத்திரையை நோயாளிகளுக்கு பரிந்துரைக்க ரூ.1000 கோடி இலவசங்கள் அளித்ததாக புகார் : சிக்கலில் பிரபல நிறுவனம்?!!

டோலோ-650 மாத்திரையை தயாரித்த நிறுவனம், இந்த மாத்திரையை நோயாளிகளுக்கு பரிந்துரைப்பதற்காக, மருத்துவர்களுக்கு ரூ.1,000 கோடி மதிப்பிலான இலவசங்களை விநியோகித்தனர் என்ற…