மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம்

#Breaking தனியார் நிறுவனத்தில் வாயு கசிவு… பொட்டு பொட்டுனு மயங்கி விழுந்த ஊழியர்கள்.. பதறியோடிய அதிர்ச்சி காட்சி!!

ஆந்திரா : பிரபல தனியார் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தில் ஏற்பட்ட அமோனியா வாயு கசிவு அருகில் இருந்து ஆயத்த ஆடை…