ரெட்பிக்ஸ்

வண்டி முழுக்க பெண் காவலர்கள்…. கோவையில் இருந்து திருச்சிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட சவுக்கு சங்கர்…!!!

கோவை சிறையில் இருந்து திருச்சி நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து செல்லப்படும் சவுக்கு சங்கர், முழுக்க முழுக்க பெண் காவலர்களின் பாதுகாப்பில் அழைத்து…