ரேவண்ணா கைது

முன்ஜாமீன் நிராகரிப்பு.. அடுத்த சில நிமிடங்களில் H.D.ரேவண்ணா கைது.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய SIT!

முன்ஜாமீன் நிராகரிப்பு.. அடுத்த சில நிமிடங்களில் H.D.ரேவண்ணா கைது.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய SIT! ரேவண்ணா வழக்கில், மைசூருவில் காணாமல்…