வா வா சுரேஷ்

‘வந்துட்டேன்னு சொல்லு…திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு’: போக்கு காட்டிய 12 அடி நீள ராஜநாகம்…அலேக்காக தூக்கிய ‘ வா வா சுரேஷ்’..!!

கேரளா: பத்தனம்திட்டா பகுதியில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த 12 அடி நீளமுள்ள ராஜநாகத்தை வாவா சுரேஷ் அலேக்காக பிடித்து தூக்கி…