Bruxicism

தூக்கத்தில் பற்களை கடித்து கொள்பவர்களுக்கான சிறந்த தீர்வு!!!

தினமும் காலையில் தாடை வலி அல்லது தலைவலியுடன் எழுகிறீர்களா…? அதற்கான காரணம் நீங்கள் இரவு தூங்கும் போது பற்களை கடித்துக்…