கீரையை யார் தவிர்க்க வேண்டும்

உங்களுக்கு இந்த பிரச்சினை இருந்தா நீங்க கீரை சாப்பிட கூடாது!!!

ஆரோக்கியமான உணவுத் திட்டத்தில் இலை பச்சை காய்கறிகள் எப்போதும் ஒரு சிறப்பு இடத்தைப் பெறுகின்றன. அவற்றின் அதிக ஊட்டச்சத்து காரணமாக,…