ரகசிய ஆவணங்கள்

விசாரணையில் சிக்கிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் : வீடு, அலுவலகங்களில் அதிகாரிகள் சோதனையில் ஷாக்.!

அமெரிக்காவின் அதிபர் ஜோ பைடன் வீடு மற்றும் அவரது தனி அலுவலகத்தில் இருந்து அரசின் ரகசிய ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விவகாரம்…