ஆவின் பால்

ஆவின் நிறுவனத்தில் முறைகேடு : 34 தலைமை அதிகாரிகள் அதிரடி இடமாற்றம்!!

ஆவின் நிறுவனத்தில் முறைகேடு காரணமாக அந்நிறுவன 34 தலைமை அதிகாரிகள் அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். கடந்த ஆட்சியில் ஆவின் நிறுவனத்தில்…