ஜூன் 30 சிறுகோள் (அ) விண்கல் தினம்: இதன் வரலாறு மற்றும் முக்கியத்துவம் அறிவோம்

30 June 2020, 9:24 am
Asteroid Day 2020: Date, history & significance
Quick Share

ஜூன் 30 உலகளவில் சர்வதேச சிறுகோள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு உலக சிறுகோள் தினத்தின் 6 வது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கிறது.

சிறுகோள் தினம் என்பது, அதன் தீவிரம் மற்றும் வெடித்தால் பூமியை அது எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை பரப்புவதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது.

ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை 2016 டிசம்பரில் A/RES/71/90 என்ற தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஜூன் 30 ஐ சர்வதேச சிறுகோள் தினமாக (International Asteroid Day) அறிவித்தது. துங்குஸ்கா நிகழ்வின் (Tunguska event) ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில் ஜூன் 30 தேதி தேர்வு செய்யப்பட்டது.

உத்தியோகபூர்வ செய்திக்குறிப்பில், விண்வெளி போக்குவரத்து, ரோபோடிக் பணிகள் மற்றும் ஆய்வுகளின் (Space Transportation, Robotic Missions and Exploration) தலைவர் மார்க் ஸ்கெப்பர் (Marc Scheper) கூறுகையில், “சிறுகோள்கள் அவ்வப்போது நமது கிரகத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துவதால் அவை கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று சிறுகோள் நாள் சரியாகக் கோருகிறது. நாசாவின் விலகல் பணியின் (deflection mission) சேர்க்கை DART மற்றும் ESA இன் பணி HERA, சிறுகோள் விலகல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைக் கண்டறியவும், அதே நேரத்தில், இந்த வான உடல்களைப் பற்றி மேலும் அறியவும் அனுமதிக்கிறது. OHB என்பது HERA பணிக்கான நியமிக்கப்பட்ட தொழில்துறை முதன்மையானது என்பதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன் ” என்று தெரிவித்தார்.

உலக சிறுகோள் நாள் 2020 கொண்டாட்டம்

இந்த ஆண்டு உலக சிறுகோள் தினம் தொடர்பான அனைத்து கொண்டாட்டங்களும் COVID-19 பரவலால் மெய்நிகர் முறையில் நடத்தப்படும்.

இந்த ஆண்டு, 2020 உலக சிறுகோள் தினத்திற்கான தலைப்பில் பல ஆண்டுகளாக விண்கற்கள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளின் வீதம், விண்கற்கள் மீது விரைவான கண்டுபிடிப்புகள் ஏன் தேவை, ரியுகு (Ryugu) மற்றும் பென்னு (Bennu) என்ற சிறுகோள்களின் மாதிரிகள் வருகை, அமெரிக்காவிற்கான ஏற்பாடுகள் ஆகியவை அடங்கும். டிடிமோஸ் (Didymos) என்ற சிறுகோள் தொடர்பாக ஐரோப்பிய மிஷன், மற்றும் பல ஆகியவை அடங்கும்.

Leave a Reply