அடுத்த சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகணம் எப்போது என தெரிந்து வைத்து கொள்ளலாம்!!!

4 September 2020, 8:26 am
Quick Share

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகணம் போன்ற வான நிகழ்வுகளுக்காக ஸ்கைகேஸர்கள் காத்திருக்கின்றன. பூமியின் நிலையைப் பொறுத்து, ஒரு வருடத்தில் பல்வேறு வகையான சூரிய மற்றும் சந்திர கிரகணங்களை நாம் காண்கிறோம். ஒரே ஆண்டில் நிகழக்கூடிய அதிகபட்ச கிரகணங்களின் எண்ணிக்கை எட்டு ஆகும்.  இதில் ஐந்து சூரிய கிரகணங்கள் மற்றும் மூன்று சந்திர கிரகணங்கள் உள்ளன.

2020 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு சூரிய கிரகணங்கள் உள்ளன. முதலாவது ஏற்கனவே ஜூன் 21 அன்று நடந்தது. அடுத்தது டிசம்பர் 14 அன்று நடக்க இருக்கிறது. அடுத்த சூரிய கிரகணம் முழு சூரிய கிரகணமாக இருக்கும். இதன் போது சந்திரன் சூரியனின் கதிர்களை முற்றிலுமாக தடுக்கும். பூமியின் மீது ஒரு நிழலைக் உண்டாக்கும்.  Timeanddate.com இன் படி, அடுத்த சூரிய கிரகணம் தென் அமெரிக்கா, பசிபிக், அட்லாண்டிக் மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல், அண்டார்டிகா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளிலிருந்து தெரியும்.

2020 ஆம் ஆண்டில் முதல் இரண்டு சந்திர கிரகணங்கள் பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணங்களாக இருந்தது. முதலாவது ஜனவரி 10 ஆம் தேதி நடந்தது, இரண்டாவது ஜூன் 5 முதல் 6 வரை நடந்தது. அடுத்த சந்திர கிரகணமும் ஒரு பெனும்பிரல் ஆகும். இது நவம்பர் 30 ஆம் தேதி இந்தியாவில் தெரியும்.

சூரிய கிரகணம் என்றால் என்ன?

சூரியன், சந்திரன் மற்றும் பூமி ஒரு நேர் கோட்டில் அல்லது கிட்டத்தட்ட நேரான  உள்ளமைவில் சீரமைக்கப்படும்போது, ​​சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் உள்ள சந்திரனானது சூரியனின் கதிர்களை நேரடியாக பூமியை அடைவதைத் தடுக்கும் போது, ​​சூரிய கிரகணத்தை நாம் காண்கிறோம். சூரிய கிரகணத்தை வெறும்  கண்களால் பார்க்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.  ஏனெனில் அது கண்களுக்கு  சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.

சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன?

பௌர்ணமியின் போது, ​​சந்திரன், பூமி மற்றும் சூரியன் ஒரு நேர் கோட்டில் இருக்கும். அப்போது  ​​பூமியானது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் வரும்போது, ​​சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது. பூமி சூரியனின் கதிர்களை நேரடியாக சந்திரனை அடைவதைத் தடுப்பதோடு சந்திரனில் ஒரு நிழலையும் செலுத்துகிறது. மூன்று வான உடல்களின் சீரமைப்பின் அடிப்படையில், மூன்று வகையான சந்திர கிரகணங்கள் உள்ளன – முழு சந்திர கிரகணம், பகுதி சந்திர கிரகணம் மற்றும் பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம்.

பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன?

சூரியன், பூமி மற்றும் சந்திரன் அபூரணமாக சீரமைக்கப்பட்டு பூமி சந்திரனுக்கு மேல் ஒரு மங்கலான நிழலைக் காட்டும்போது ஒரு பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது. பூமியின் நிழலின் வெளிப்புறம், பெனும்ப்ரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.  சூரியனின் சில ஒளி நேரடியாக சந்திரனை அடைவதைத் தடுக்கிறது. பூமியினுடைய நிழலின் இருண்ட மையத்தை விட பெனும்ப்ரா மிகவும் மங்கலானது என்பதால் ஒரு பெனும்பிரல் கிரகணம் சாதாரண பௌர்ணமியிலிருந்து வேறுபடுவது கடினம்.

Views: - 0

0

0