மார்ஸ் கிரகத்தின் மேற்பரப்பிற்கு கீழ் அப்படி என்ன தான் உள்ளது???

11 August 2020, 9:45 pm
Quick Share

ரைஸ் பல்கலைக்கழக நில அதிர்வு வல்லுநர்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசாவின் இன்சைட் லேண்டரைப் பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர். அவை மேலோட்டத்திலிருந்து செவ்வாய் கிரகத்தின் மையப்பகுதி வரை மூன்று மேற்பரப்பு எல்லைகளின் முதல் நேரடி அளவீடுகளை செய்துள்ளன.

“இறுதியில் இது கிரக உருவாக்கம் புரிந்துகொள்ள எங்களுக்கு உதவக்கூடும்” என்று இந்த வாரம் புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி கடிதங்களில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வின் இணை ஆசிரியர் ஆலன் லெவாண்டர் கூறினார். ஒரு சிலர் ரெட் பிளானட்டின் தடிமன் மற்றும் அதன் மையத்தின் ஆழத்தை கணக்கிட்டனர். இருப்பினும், இன்சைட் தரவைப் பயன்படுத்தி பதிவுசெய்யப்பட்ட நேரடி அளவீடுகள் மாதிரிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்.  இதனால் முன்னேற்றம் ஏற்படும் என்று லெவாண்டர் கருதுகிறார்.

“செவ்வாய் கிரகத்தில் தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் இல்லாத நிலையில், பூமியுடன் ஒப்பிடும்போது அதன் ஆரம்பகால வரலாறு பெரும்பாலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது.” என்று இணை எழுத்தாளர் சிஹுவாங் டெங் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார். “செவ்வாய் நில அதிர்வு எல்லைகளின் ஆழமான மதிப்பீடுகள் அதன் கடந்த காலத்தை நன்கு புரிந்துகொள்வதற்கும் பொதுவாக பூமியின் கிரகங்களின் உருவாக்கம் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியையும் குறிக்கும்.” என்றும் அவர் கூறுகிறார். 

இன்சைட் லேண்டரின் முக்கிய நோக்கம் நமது அண்டை கிரகத்திற்குள் உள்ள குறைவான சத்தத்தை  கேட்பதுதான்.  ஸ்டெதாஸ்கோப்பைப் பயன்படுத்தி ஒரு நோயாளியின் இதயத் துடிப்பை ஒரு மருத்துவர் எப்படிக் கேட்பார் என்பதோடு இந்த குறைவான சத்தத்தை ஒப்பிடலாம்.

இன்சைட்டின் நில அதிர்வு அளவீட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தரவு 2019 பிப்ரவரி முதல் செப்டம்பர் வரை ஆகும்.  இதில் நில அதிர்வு அலைகளிலிருந்து 170 க்கும் மேற்பட்ட அதிர்வுகளை உள்ளடக்கியது. இவை விண்கல் தாக்குதல்களால்  ஏற்படக்கூடும்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் உள் கட்டமைப்பிற்குள் காணப்பட்ட மூன்று எல்லைகளை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்-

# மேற்பரப்பிற்கு அடியில் 22 மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது மேலோட்டத்திற்கும் மேன்டலுக்கும் இடையில் ஒரு பிளவு ஆகும். இது “மெக்னீசியம் இரும்பு சிலிகேட்டுகள் ஆலிவின் எனப்படும் ஒரு கனிமத்தை உருவானது ஆகும்.

# இரண்டாவது செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பிற்கு கீழே 690 மைல்களுக்கும் 727 மைல்களுக்கும் இடையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

# மூன்றாவது மேற்பரப்புக்கு அடியில் 945 மைல்களுக்கும் 994 மைல்களுக்கும் இடையில் காணப்பட்டது. இது மேன்டலுக்கும் கோருக்கும் இடையில் ஒரு பிளவு.

“பூமிக்கு அடியில் உள்ள கட்டமைப்புகளை ஆராய்வதற்கான பாரம்பரிய வழி நிலநடுக்க நிலையங்களின் அடர்த்தியான நெட்வொர்க்குகளைப் பயன்படுத்தி பூகம்ப சிக்னலை பகுப்பாய்வு செய்வதாகும்” என்று டெங் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

“செவ்வாய் கிரகமானது மிகவும் குறைவான டெக்டோனிகல் செயலில் உள்ளது. அதாவது பூமியுடன் ஒப்பிடும்போது இது மிகக் குறைவான மார்க்வேக் நிகழ்வுகளைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரே ஒரு நில அதிர்வு நிலையம் இருப்பதால், நில அதிர்வு வலையமைப்புகளை நம்பியிருக்கும் முறைகளை எங்களால் பயன்படுத்த முடியாது. ”

Views: - 3

0

0