Dindugal Pranesh

புதிய பன்பயன்பாட்டுச் செயலியை உருவாக்கிய திண்டுக்கல் சிறுவன்! கூகிளுடன் 28 ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம்!

திண்டுக்கல் மாவட்டம் தனியார்  பள்ளி ஒன்றில் 9 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் MN பிரனேஷ் எனும் 13 வயதே…