2021 Ducati Scrambler 1100

2021 Ducati Scrambler 1100 | 2021 டுகாட்டி ஸ்க்ராம்ப்ளர் 1100 டார்க் புரோ இந்தியாவில் அறிமுகம்! விலையைக் கேட்டால் வாயை பிளந்திடுவீங்க!

டுகாட்டி இந்தியா புதிய ஸ்க்ராம்ப்ளர் 1100 டார்க் புரோவை நாட்டில் அறிமுகம் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் விலை…