Aprilia eSR1

ஏப்ரிலியா eSR 1 மைக்ரோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் உலகளவில் அறிமுகம் | முக்கிய விவரங்கள் இங்கே

eSR 1 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரின் அதிகாரப்பூர்வ படங்களை ஏப்ரிலியா வெளியிட்டுள்ளது. புதிய eSR 1 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் ஏப்ரிலியா மற்றும்…