yamaha Price Hike

இந்தியாவில் மீண்டும் பிஎஸ் 6 இணக்கமான யமஹா R15 V3 பைக்கின் விலை அதிகரித்தது!

யமஹா இந்தியாவில் YZF-R15 V3 BS6 இன் விலையை 2019 டிசம்பரில் அறிமுகம் செய்த பின்னர் இரண்டாவது முறையாக அதிகரித்துள்ளது….