Continental

ஹூண்டாய் மோட்டார் நிறுவனத்திற்கான டிஜிட்டல் கருவி கிளஸ்டர்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் இதுதான்!

தொழில்நுட்ப நிறுவனமான கான்டினென்டல் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்தியா, ஹூண்டாய் வென்யூ மற்றும் வெர்னா கார்களுக்கு ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியாவுக்கு டிஜிட்டல் கருவி…