navel massage for joint pain

மூட்டு வலியா… இந்த ஒரு இடத்தில் மசாஜ் செய்யுங்க… வலி இருந்த இடமே தெரியாது…!!!

முதுமையுடன், அதிகப்படியான தேய்மானம் மற்றும் எலும்பு அடர்த்தி குறைவதால் நமது மூட்டுகள் பலவீனமடைகின்றன. தவிர, தவறான உடல் தோரணை, உடல்…