Skoda Bangalore

பெங்களூரில் மூன்றாவது டீலர்ஷிப்பை திறந்தது ஸ்கோடா ஆட்டோ நிறுவனம் | முழு விவரம் அறிக

பெங்களூரில் PPS மோட்டார்ஸ் என்ற பெயரில் மூன்றாவது டீலர்ஷிப்பை  திறந்தது ஸ்கோடா ஆட்டோ நிறுவனம். ஸ்கோடா ஆட்டோ நிறுவனம் தனது …