Nokia Feature Phone

நோக்கியா ஒரு புதிய தொலைபேசியை அறிமுகப்படுத்த தயாராகிறது | FCC அனுமதி பெற்றது | முழு விவரம் அறிக

ஸ்மார்ட்போன்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும், நோக்கியா நவீன திருப்பங்களுடன் புதிய அம்ச தொலைபேசிகளை (Feature Phones) மீண்டும் கொண்டுவருவதற்கான முயற்சியில் செயல்பட்டு வருகிறது….